Bhajans

Jai Krishna Balaram

Singer: H. H. Lokanath Swami

Jay Jay Radha Raman

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Milado Shyam Se

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Uthi Uthi Gopala

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Jay Jay Vitthala

Singer: H. H. Lokanath Swami

Ayodhya Vasi Ram

Singer: H. H. Lokanath Swami

Gopi Geet

Singer: H. H. Lokanath Swami
Festival : Vraj Mandal Parikrama
Venue: Vrindavan
Date: 2010