Vaishnava Bhanjans

Bhaja Hoon Re Maan

Singer: H. H. Lokanath Swami
Date:  25-Dec-2006

Adharam Madhuram

Singer: H. H. Lokanath Swami
Date : 26-Dec-2006

Jaya Radha Madhava

Singer: H. H. Lokanath Swami
Venue :  Mauritius
Date :  Sept-2012

Om Agyan Timirandhasya

Singer: H. H. Lokanath Swami

Antar Mandir Jago

Singer: H. H. Lokanath Swami

Mangal Gaan

Singer: H.H. Lokanath Swami

Vibhavari Shesa

Singer: H. H. Lokanath Swami

Venue: Vrindavan

Jaya Radhe Jaya Krishna

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Yashomati Nandan

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Pranam Mantra

Singer:  H. H. Lokanath Swami

Prabhupada Pranati

Singer: H. H. Lokanath Swami

Damodarashtakam

Singer: H. H. Lokanath Swami
Festival : Vraj Mandal Parikrama
Venue : Shantanu Kund
Date : 27th-Oct-2010