Ghanashyam Sundar

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Ghanashyam Sundar

Uddhava Mohi Braja Bisarat Nahi

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Gopinath mam nivedan suno

Gopinath mam nivedan suno

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Gopinath mam nivedan suno

Shad Gosvami Astakam

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Shad Gosvami Astakam

Nadia Go Drume Nityananda Mahajan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Nadia Go Drume Nityananda Mahajan

Jiva Jago Jiva Jago Gaurchand Bole

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Jiva Jago Jiva Jago Gaurchand Bole

Kasa Mala Takuni Gela Rama

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Kasa Mala Takuni Gela Rama
Language: Marathi

Kirtan Mela Mayapur

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings at Kirtan Mela
Venue: Mayapur
Date: 2014

 

Toha Vithala barava Toha Madhava barava

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Marathi Kirtan for Lord Vithal

Radha Krishna Pran Mor

 

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Description: His Holiness Lokanath Swami sings Radha Krishna Pran Mor.

Categories
Lokanath Swami
Lokanath Swami Kirtans